Termeni si conditii de utilizare

Articolul 1 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mai sus mentionat, CUMPARATORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VANZATORUL isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice 
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul) 
3) prezentul TCGV 

Daca VANZATORUL confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII. Acceptare comenzii de catre VANZATOR se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea VANZATORULUI catre CUMPARATOR, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. VANZATORUL nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui CONTRACT.

Articolul 2 - VALABILIATE

Prezentul CONTRACT intra in vigoare la confirmarea COMENZII de catre VANZATOR. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre VANZATOR sau un furnizor al acestuia.

Articolul 3 - OBLIGATIILE VANZATORULUI

3.1 VANZATORUL isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in COMANDA si va livra BUNURILE si /sau SERVICIILE care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile CUMPARATORULUI; 
3.2 Informatiile prezentate pe site-urile VANZATORULUI, au caracter informativ si pot fi modificate de catre VANZATOR, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; 
3.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. VANZATORUL are libertatea de a gestiona informatiile primate, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Articolul 4 - TERMENE PENALITATI

4.1 Termenul de livrare al marfurilor, este de 3 pana la 30 de zile, in functie de situatia stocurilor. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare a COMENZII, VANZATORUL este obligat sa anunte CUMPARATORUL de termenul estimat de finalizare a livrarii. CUMPARATORUL va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la VANZATOR cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite, in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea PRODUSELOR si/sau SERVICIILOR nelivrate. 
4.2 In cazul in care CUMPARATORUL intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de VANZATOR, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. 
4.3 In cazul in care VANZATORUL primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

Articolul 5 – FACTURARE PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in COMANDA. VANZATORUL va emite catre CUMPARATOR o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare

Articolul 6 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

6.1 Livrare - In functie de optiunea exprimata de CUMPARATOR in momentul lansarii Comenzii, a) CUMPARATORUL se obliga sa ridice COMANDA de la sediul VANZATORULUI, sau, b) VANZATORUL se obliga sa expedieze COMANDA in sistem door-to-door catre CUMPARATOR in timpul declarat de catre societatea de curierat. In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare. 
6.2 Transport si Ambalare - Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei. 
6.3 Servicii la fata locului  - Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului - servicii constand in descarcarea, instalarea, punerea in functiune si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.

Articolul 7- ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta. Datorita faptului ca produsele comandate prin intermediul magazinului www.seaplast.ro sunt executate si/sau personalizate strict dupa specificatiile consumatorului, conform Cap. II, Art. 10, paragraful c) din actul normativ de mai sus, CONSUMATORUL NU POATE DENUNTA UNILATERAL CONTRACTUL.

Articolul 8 - MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare

Articolul 9 - GARANTII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 36 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Articolul 10 - RASPUNDERE

10.1 Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. 
10.2 Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si / sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 11 – INCALCARE TERMINARE

11.1 Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare. 
11.2 Cumparatorul nu poate sa anuleze o Comanda pentru care a fost emisa confirmarea, datorita faptului ca produsele comandate prin intermediul magazinului www.seaplast.ro sunt executate si/sau personalizate strict dupa specificatiile consumatorului.

Articolul 12 - FORTA MAJORA

12.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
12.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui. 
12.3 Daca în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

Articolul 13 - LEGEA APLICABILA  JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 14 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.